POSITIV PSYKOLOGI

Under de senaste decennierna har en del psykologer börjat mer och mer intressera sig för faktorer som främjar vårt välbefinnande. Detta är ett komplement till den traditionella psykologin som har fokus på svårigheter och störningar. De främsta representanterna av den trenden är först och främst amerikanska psykologer så som Martin Seligman, Mihalyi Csikszentmihalyi, Christofer Peterson, Ben Tal-Shahar, Barbara Fredrickson m.m. En omfattande forskning på individ-, grupp- och samhällsnivån samt på den globala nivån har tillfört en mycket berikande kunskap om lycka, tillfredställelse, välbefinnande och glädje.

Agnes Robson Utvecklingsforum erbjuder följande tjänster inom positiv psykologi:

· Seminarier och workshops
· Föreläsningar
· Organisationsutveckling
· Individuella utvecklingsprogram
Agnes Robson
Mob. 070 - 49 30 467
E-postadress: agnes.robson.aru@gmail.com