KONSULTVERKSAMHET

Affärsidé:

Att ge kunden metoder och kunskap för att tillvarata och utveckla medarbetarnas resurser och kompetens på det bästa sättet. Att ge individen en insikt om sin utvecklingspotential samt hjälpa att övervinna inre hinder för effektivt nyttjande av denna potential.

Tjänster:

  • Coaching
  • Ledarutveckling
  • Personbedömningar vid urval och karriärplanering.
  • Utbildning och seminarier t.ex. kris och krishantering, förändringsprocesser, kommuniktion/relationer, det svåra samtalet, stress m.m.
  • Teamutveckling
  • Kommunikationsträning


Aktuella kunder:


Bland aktuella kunder märks:
Selecta AB, Tieto Sweden AB,
Edward Lynx AB, Kognitiva och Relationella Institutet AB, m.m.


Agnes Robson
Mob. 070 - 49 30 467
E-postadress: agnes.robson.aru@gmail.com